Betingelser

Ring 7026 1011

Eller lad os
ringe dig op

Udfyld formularen hvis du ønsker vi ringer dig op.

ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER

 1. Lejeren modtager det lejede i god stand. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for brand samt beskadigelse af enhver art, herunder hærværk, tyveri, transportskader m.v.
 2. Såfremt det udlejede efter færdselslovens regler, skal være omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring, er denne tegnet af udlejer.
 3. Lejeren er forpligtet til at aflevere det lejede ved lejemålets ophør, som beskrevet i lejeaftalen. Sker afleveringen for sent, er lejeren forpligtet til at betale yderligere leje for den ekstra lejeperiode samt en kompensation, som minimum fastsættes til 1 dags leje. Såfremt udlejer lider tab som følge af den manglende rettidige aflevering af det lejede, opgøres kompensationen dog som det faktiske tab, hvis dette overstiger 1 dags leje. Såfremt det lejede ikke afleveres rettidigt, vil der efter omstændighederne kunne være tale om overtrædelse af straffelovens § 293 (brugstyveri)
 4. Lejer er kun berettiget til at benytte det lejede til dets naturlige formål og under hensynstagen til udlejers instruktioner. I tilfælde af motorstop, eller skade på det lejede, må lejer ikke uden udlejers samtykke foretage nogen reparation på det lejede.
 5. Lejers opmærksomhed henledes på at leje af små maskiner, som fx. motorbøre, såmaskiner, plæneluftere, stubfræsere, fræsere, slush ice maskiner, blandemaskiner, håndværktøj,  ikke er omfattet af en kaskoforsikring og lejer hæfter således uden begrænsning for skader/tyveri på/af det lejede, dog max 50.000 kr. Du kan få oplyst om det lejede er omfattet af kasko forsikring ved personalet. Såfremt maskinen er omfattet af kasko forsikring er selvrisikoen 15.000 kr. pr. Skade pr. maskine som påhviler lejer at betale.
 6. I tilfælde af færdselsuheld er lejer forpligtet til at drage omsorg for at der enten optages politirapport, eller at der i øvrigt indhentes alle fornødne oplysninger på eventuelle medimplicerede uheldet, som muliggør at de implicerede forsikringsselskaber kan behandle sagen.
 7. Udlejer fraskriver sig ethvert ansvar som følge af lejers benyttelse af det lejede, herunder at udlejer ikke kan gøres ansvarlig for personskade, tingskade eller lignende.
 8. Lejer bekræfter ved underskrift at have fået udleveret og herefter læst et A4 papir kaldet ” vigtig info ” som omhandler: tyveri, skader, bruger vejledning, rengøring mm.
 9. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max 8 drifts timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse.

 

Vigtig info!!

 

 1. Når du lejer en maskine, værktøj eller andet hos Juelsminde Maskinudlejning ADM Aps hæfter du personligt for tyveri, skader og lignende dog max 50.000 kr Pas derfor altid godt på det lejede og sørg for at sikre dig mod tyveri. Maskinerne er ikke forsikrede
 2. Skader sket ved fejlagtig brug vil til en hver tid stå for lejers regning. Det lejede skal altid returneres i samme stand og mængde som ved modtagelse, enhver fravigelse fra denne vil medføre lejer et erstatningskrav.
 3. Husk altid at forvarme diesel maskiner før du starter dem, samt lad dem stå i tomgang i ca. 10 min. før de skal arbejde.
 4. Begynd aldrig selv at lave/reparere/ lappe eller lignende på en maskine uden tilladelse fra udlejer. Gøres dette alligevel risikerer lejer at stå med et erstatningskrav fra udlejer side.
 5. Aflever altid til den aftalte tid ellers ring eller skriv en SMS til 30 49 64 74 / 70 26 10 11
 6. Aflever altid det lejede rengjort med fuld tank (OBS vær opmærksom på om maskinen køre på diesel eller benzin ). Tanker man forkert brandstof på en maskine skal tanken tømme og maskinen skal renses dette sker for lejers regning.
 7. Afleveres en maskine ikke rengjort koster dette et gebyr på minimum 450 kr.
 8. Afleveres en maskine ikke tanket helt op koster dette et gebyr på 50 kr. + brandstof (10-14 kr. pr. liter)
 9. Fortæl ærligt om skader/problemer eller lignende, vi finder alligevel ud af det. Det betaler sig ganske enkelt ikke at prøve at snyde os.
 10. En dagsleje er 8 drifttimer. Alle maskiner skal være afleveret inden kl. 17.00 samme dag som de er lejet, eller senest dagen efter kl. 7.00 afleveres der ikke rettidig eller overskrides de 8 driftstimer opkræves man yderlig 1 dags leje. Bemærk vores åbningstider er PT: 8.00-16.00 aflevering uden for dette tidsrum i følge aftale herom. Weekend leje er Fredag kl. 16.00 til Mandag morgen kl 8.00.
Ring 7026 1011

Eller lad os
ringe dig op

Udfyld formularen hvis du ønsker vi ringer dig op.